ภาพกิจกรรม

Bangkok Thonburi Gallery

ภาพกิจกรรม

− Sep 08,2015 −

บรรยากาศการบริจาคเลือด ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มารับบริจาคเลือด เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคเลือดครั้งนี้อย่างมากมาย
− Sep 03,2015 −

บรรยากาศ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 114 รูป

ภาพบรรยากาศ ตักบาตรพระสงฆ์ 114 รูป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 บริเวณลานกว้างหน้าชาญชัยอเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Aug 27,2015 −

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2015

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2015