สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 อัตตรา

− May 15,2024 −

คุณสมบัติ 
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบุคลากร หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดที่สำนักวิชาการ 02-8006800-5 ต่อ 1203
อีเมล์ acade@bkkthon.ac.th
ไลน์แอดสำนักวิชาการ @734osfbaBack