สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครเลขานุการอธิการบดี สำนักอธิการบดี

− Jan 31,2023 −

คุณสมบัติ

1. คุณวุฒิปริญญาโท

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีบุคลิกภาพดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี

สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232Back