สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

− Oct 17,2022 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232Back