สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาวิชาการตลาด หลายอัตรา

− Jun 05,2022 −

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด หลายอัตรา

คุณสมบัติดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3  หรือ ส่งประวัติมาที่  Hrm_btu@bkkthon.ac.th   

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232Back