สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

สถาบันภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำแหน่ง

− May 31,2022 −

ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวไทย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำราวิชาการ, หลักสูตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้

3. สามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนปกติและออนไลน์ได้

4. สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ตำราเรียน และข้อสอบได้

5. สามารถดูแลนักศึกษาและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800  ต่อ 1232Back