สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Jun 27,2021 −

วันที่ 27 เดือน มีถุนายม ปี 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง
 

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) 425 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) 40 คะแนน หรือ IRLTS 4 คะแนน หรือ CU-TEP 60 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164Back