สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะแพทยศาสตร์ต้องการรับบุคลากร จำนวน 1 ตำแหน่ง

− Jun 07,2021 −

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สาขาฟิสิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขาฟิสิกส์

คุณสมบัติ

1.         จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.         จบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์

            ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 0873705670 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564Back