สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลายอัตรา

− Feb 03,2021 −

คุณสมบัติ    1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   2. มีผลงานวิจัยได้รับการตรีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา   3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800  ต่อ 1232Back