สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

− Oct 29,2020 −

คุณสมบัติ  

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างดี 

-มีประสบการณ์ด้านการจ้ดการระบบฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

-สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 


สามารถส่ง cv มาที่ it_center@bkkthon.ac.th หรือสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 5Back