สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาตร์ จำนวนหลายอัตรา

− Oct 26,2020 −

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  จำนวนหลายอัตรา

  • มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
  • มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี   
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สมัครได้ที่สำนักบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามเพิ่มเติม 02-800-6800 ต่อ 1232 หรือ Email : hrm_btu@bkkthon.ac.th


Back