สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

สถาบันภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

− Sep 23,2020 −

ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวไทย จำนวน 2 อัตรา และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ
จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

We are seeking qualified native -English teachers and Thai teachers. Applicants should have
MA in education or related field and teaching, as follow:

    Foreign applicants: 2 positions
1. Graduated with a master's degree in Teaching English as an International Language
or ESL, or other related field.  
2. Able to edit official documents in English.
3. Willing to help other Thai teachers in teaching English.
4. Help verify the validity or suitability of the exam papers in English.
5. Able to manage teaching and learning English in regular and online classes.  
6. Able to prepare teaching materials and their own exam papers effectively. 

 คุณสมบัติของผู้สมัครชาวไทย จำนวน 2 อัตรา

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2. สามารถแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำราวิชาการ, หลักสูตร
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้
3. สามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนปกติและออนไลน์ได้
4. สามารถจัดทำเอกสาร ตำราเรียน และข้อสอบได้
5. สามารถดูแลนักศึกษาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้

  • สมัครได้ที่ ฝ่ายบุคลากร  อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3   
  • ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคลากร 02-8006800  ต่อ 1232   
  • หรือ สำนักงานสถานบันภาษาต่างประเทศ 02-8006800  ต่อ 4003 

Apply at the Human Resource Department, Floor 3rd ,
the President Building, contact: 02-8006800 or Foreign Language Institute 02-8006800 # 4003​    Back