สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์

− Sep 20,2020 −

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
* จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยา
* จบปริญญาโทหรือเอกสาขากายวิภาคศาสตร์
ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ artysom@gmail.com หรือติดต่อที่ อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2030
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 Back