สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครงงานตําแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2 อัตรา

− Sep 17,2020 −

ตําแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสอนรายวิชาการจัดการการดำเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการนวัตกรรม และวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
- การฝึกปฏิบัติงานและโครงงานของนักศึกษา
- งานวิจัย
- โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
อายุ(ปี) : 28-45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนและวิจัย อย่างน้อย 2 ปี
-มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
มีประสบการณ์ด้านการทำงานธุรกิจมาก่อนจะพิจารณาพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผล การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ซึ่งผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากปัจจุบัน (สามารถยื่นภายหลังได้)
วิธีสมัคร  ส่งประวัติส่วนตัวทาง E-mail  :  chanpen.wi@gmail.comBack