สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัคร ทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์

− Sep 02,2020 −

รับสมัคร
1.ทันตแพทย์  1 อัตรา ประจำสหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปฏิบัติงาน 10 คาบต่อสัปดาห์ เงื่อนไขการประกันรายได้เดือนละ 60,000 บาท หากมีรายรับส่วนเกินรับค่าตอบแทนทันตแพทย์ 50%
2.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน 12 คาบต่อสัปดาห์ เงินเดือน 15,000บาท คาบที่เพิ่มให้ค่าอยู่เวรตามอัตราที่กำหนด


ส่ง CV มาที่ artysom@gmail.com หรือติดต่อที่อาจารย์อาทิตยา 0873705670Back