สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

− Aug 10,2020 −

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี)

 ติดต่อสมัครได้ทุกวัน  เวลา 9.00 น-18.00 น ณ สำนักอธิการบดี  ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02 8006800-5 ต่อ 1232 (ฝ่ายบุคลากร) หรือ  อ.กัณทิมา โทร.094 8284441Back