สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2 ตำแหน่งด่วนมาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 18,2020 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา
จบปริญญาโท (ปริญญาตรีสาขาโยธา  ปริญญาโทสาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

จบปริญญาเอก (ปริญญาตรีสาขาโยธา ปริญญาโทสาขาโยธา ปริญญาเอกสาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

สนใจติดต่อ ผศ อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรี 081-920-8407Back