สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ วิศวกรรมโยธา ปี 2563 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− May 18,2020 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา
จบปริญญาโท (ปริญญาตรีสาขาโยธา  ปริญญาโทสาขาโยธา)

จบปริญญาเอก (ปริญญาตรีสาขาโยธา ปริญญาโทสาขาโยธา ปริญญาเอกสาขาโยธา)

สนใจติดต่อ ผศ อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรี 081-920-8407Back