สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับสมัครอาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− May 13,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ โทร 061-6955393 หรือส่ง CV มาที่ E-mail : visetnan.s@gmail.comBack