สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเพธนบุรีรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

− Feb 25,2020 −

 คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัฑิต (เทคนิคการแพทย์)​  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคลากร  02 8006800 ต่อ 1232Back