สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง

− Dec 18,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง

  • จบปริญญาเอกทางด้านชีววิทยา(ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านปรสิตวิทยาจะพิจรณาเป็นพิเศษ)
  • อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2563

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ artysom@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 087-3705670Back