สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

− Nov 22,2019 −

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษจิกายน 2562 ถึง 29 กุภาพันธ์ 2563

สนใจติดต่อสอบถาม 081-6163721 ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์Back