สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ ในสาขาต่อไปนี้

− Oct 05,2019 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้

  • อาจารย์ประจำภาควิชา ชีวเคมี 1 ตำแหน่ง
  • อาจารย์ประจำภาควิชา พยาธิวิทยา 1 ตำแหน่ง
  • อาจารย์ประจำภาควิชา ปรสิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

ส่ง CV มาที่ artysom@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ)Back