สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

− Sep 27,2019 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

คุณวุฒิ : ปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมตัดต่อ การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล

สอบถามราบละเอียดที่ : 093-4293551 ,E-mail harutai_p@hotmail.comBack