สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Aug 08,2019 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา :

จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา)

หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164Back