สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

− Dec 03,2018 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือเพศหญิง
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  3. มีตำแหน่งวิชาการและประสบการณ์สอน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232Back