สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

− Nov 11,2018 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์
  • จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
  • มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232Back