ภาพกิจกรรม

Bangkok Thonburi Gallery

กิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่

− Jul 09,2016 −

ชมรมพุธศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559 โดยมีพระสงฆ์ในพิธีทั้งหมด 115 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคารชาญชัยอเคเดี้ยม