ภาพกิจกรรม

Bangkok Thonburi Gallery

ม.กรุงเทพธนบุรี-สถาบันการศึกษาในเครือ พร้อมชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

− Nov 01,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และครอบครัวร่วมลอยกระทง  เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือรวมทั้งประชาชนแต่ละชุมชนใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทงดังกล่าวด้วย
       ในการนี้ ภายในงานลอยกระทงยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์  และกิจกรรมการออกร้านของบุคลากร  และประชาชนทั่วไปด้วย ณ ลานลูกโลก  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563