คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรม Gallery

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact:

โครงการขายขนมไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Oct 19,2015 −

โครงการขายขนมไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นโครงการรณรงค์ความเป็นไทย และฝึกทักษะการบริหารการขาย