คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรม Gallery

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact:

ภาพแสดงความยินดี เหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ชุดตะกร้อทีมหญิง ศิษย์ BTU

− Oct 09,2014 −

ภาพแสดงความยินดี นักตะกร้อทีมหญิง ศิษย์ BTU ได้รับเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ 2014 อินชอนเกมส์ ประเทศเกาหลีใต้ 

นางสาวณัฐธิญา จันทะเวช คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี