ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ กับ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด

− Jul 07,2017 −

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ กับ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง และการบรรยายในหัวข้อคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง" ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 1  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back