ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอแสดงความดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สอบผ่านวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 56

− Aug 08,2022 −

ขอแสดงความดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายธนวัฒน์  เซ่งฮวด  ได้สอบผ่านวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 56 พุทธศักราช 2564

เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2565 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back