ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับพยาบาลวิชาชีพ Full Time มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Mar 29,2022 −
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
เงินเดือน : -
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล  
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้เรื่อง สปสช. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 
1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นพยาบาลวิชาชีพช
2. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4
อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
ติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ 02 800 6800 ต่อ 2032
ฝ่ายบุคลากรคณะฯ อาจารย์ ดร.อัญชลี ต้นศรี 082-8535758, medbtuhr@bkkthon.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536


Back