ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical education)

− Sep 08,2020 −

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษา  (Medical education) ซึ่งจัดโดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back