ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

− May 13,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4  การศึกษาลวดลายธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถางแคสตัส ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 30 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back