ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา

− Apr 28,2020 −

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  2. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุขาติ ปรักทยานนท์ 0816163721Back