ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับสมัครอาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Feb 19,2020 −
1. อาจารย์สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน คุณสมบ้ติ จบปริญญาเอกทางด้าน immunology 1 ตำแหน่ง
2. อาจารย์สาขาชีวเคมี คุณสมบัติ จบปริญญาเอกทางด้านชีวเคมี หรือชีวเคมีทางการแพทย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 ตำแหน่ง
3.อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง
4. อาจารย์สาขาชีววิทยา วุฒิปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง
 
ส่ง CV พร้อม transcript มาที่ artysom@gmail.com หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน วันที่ 4 มีนาคม 2563 ทางอีเมลของผู้สมัคร


Back