ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครล่ามภาษามือ จำนวน 1 ตำแหน่ง

− Oct 11,2019 −

รับสมัครล่ามภาษามือ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียด 02 8006800 ต่อ 1232Back