ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ส่วนงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา

− Oct 04,2019 −

ส่วนงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถรับโทรศัพท์และตอบข้อซักถามได้ทุกประเภท
- รับชำระเงินค่าเทอม และเงินรายได้อื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ
- หากสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ information@bkkthon.ac.th หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ห้องประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1Back