ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Aug 15,2019 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา :

จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล)

หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกล)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์Back