ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์

− May 11,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

  • จบคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ)Back