Bangkokthonburi University History

Background of the University

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้

  • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ประเภทการแข่งขันกีฬากรีฑาคะแนนรวมชาย ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ประเภทการแข่งขันกีฬากรีฑาคะแนนรวมหญิง ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ประเภทยิงปืนทีมหญิง ณ สนามยิงปืนหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559 สาขาการบริหารการศึกษาและการกีฬา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
  • นางสาวรัชนก  อินทนนท์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย อดีตมือหนึ่งของโลก
  • นางสาวสุเบญรัตน์  อินแสง ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬากรีฑา  ประเภทขว้างจักรหญิง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • นายปริญญวัฒน์ ทองน่วม ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแบดมินตัน จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • นายณัฏฐพร กรรเจียง  ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาเปตอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาวภัทรวดี  กิตติยะ ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาว่ายน้ำ  จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี