Activity Image

Bangkok Thonburi Gallery

นางสาวฟานีดา ดีแม คว้าเหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

− Jan 10,2016 −