" งานท่องเที่ยวทั่วไทย โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ "
" งานนิเทศพาเดินเพลินงานวัด ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด Mr.&Mrs. Recycle 2014 "
" สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System "
" ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาและทำวัจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย "
" พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2557 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 "
" เชิญผู้สนใจรับการอบรมการป้องกันอัคคีภัย "
" เชิญเข้ารับคำปรึกษาเพื่อลดการสูบบุหรี่ "
" เชิญเข้าร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลศาสตร์ "
" ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" แผนที่สถานที่จอดรถ สำหรับบัณฑิต และผู้ปกครอง ในวันซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร "
" ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างๆ สถาบันภาษาต่างประเทศ "