" ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมนาเรื่อง วิกฤตหรือโอกาสของธุรกิจไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน "
" มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน "
" ชมรมพุทธศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมปล่อยปลา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน นิทรรศการศิลปไทย จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557 โดย อาจารย์ สิโรจน์ พวงบุบผา "
" คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" คณะพยาบาลออกหน่วยบริการประชาชน ชุมชนตลาดจินดา จ.นครปฐม "
" บรรยากาศงานสัมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยในโรงงานให้ยั่งยืนสู่สอุตสาหกรรมไทย "
" งานท่องเที่ยวทั่วไทย โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ "
" งานนิเทศพาเดินเพลินงานวัด ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด Mr.&Mrs. Recycle 2014 "
" สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "
" การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System "
" ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาและทำวัจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย "