ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
  
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลากร หลายตำแหน่ง ”

 

       รับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

       สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือส่งอีเมลข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ it_center@bkkthon.ac.th


      รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งซอฟแวร์ เทคนิตการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจให้บริการ และมีความสามารถในการประสานงานและสื่อสาร ได้ดี

     และอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือส่งอีเมลข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ it_center@bkkthon.ac.th


       รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจให้บริการ และมีความสามารถในการประสานงานและสื่อสาร ได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงาน

      สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือส่งอีเมลข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ it_center@bkkthon.ac.th