ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 19,2018 −

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี-ร.ร.สาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้สมทบเงินบริจาคร่วมกับบุคลากร เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไว้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนเงิน 100,999 บาทด้วย ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
− Jul 16,2018 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การเลือกตั้งขั้นต้น : ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย โดยวิทยาลัยการปกครอง

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ การเลือกตั้งขั้นต้น : ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย โดยวิทยาลัยการปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
− Jul 09,2018 −

สัมมนา “สานสัมพันธ์คนกีฬา” เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

 ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “สานสัมพันธ์คนกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 4”  เพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคณะผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการกีฬาทุกประเภทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและวางเป้าหมายความคาดหวังในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย…
− Jul 05,2018 −

บุคลากรศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เยี่ยมชมการบริหารจัดการ BTU Sports Complex

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะในโอกาสที่ได้นำบุคลากรของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ มาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานออกกำลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา BTU Sports Complex ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561