ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 21,2019 −

สื่อเผยแพร่เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด้กและเยาวชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ  และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆในพื้นที่  โดยส่งข้อมูลให้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ แบบฟอร์มสื่อเผยแพร่ Download
− Feb 18,2019 −

รำลึกท่าน “ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง” ร่วมทำบุญอุทิศครบรอบถึงแก่อนิจกรรม 1 ปี

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  พร้อมเครือญาติ  ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ ดร. ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และอดีต รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมที่ถึงแก่อนิจกรรมครบ…
− Feb 17,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ได้มอบดอกกุหลาบให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกทุกคนในโอกาสวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2562ด้วย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (BTU Sports Complex) ชั้น 4  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
− Feb 12,2019 −

อธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี นำทีมผู้บริหารเตะฟุตบอลกระชับมิตร

 รศ.ธรรมรักษ์  ละอองนวล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์  มรภ.อุบลราชธานี  เยี่ยมชมสนามการฝึกซ้อมกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับทีมฟุตบอลแอร์เอเชีย  โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ และผู้ฝึกสอนให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและของที่ระลึกให้แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วย ณ สนามฝึกซ้อมฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่…
− Feb 04,2019 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century ID

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี The Seven National  Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century IDTS21 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เอกสารและแบบฟอร์ม Download