สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Nov 14,2018 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครพนักงานสายวิชาการหลายอัตรา

สถานวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสายวิชาการหลายอัตรา 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา  คุณวุฒิปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (ถ้ามีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร เภสัชศาสตร์ 1 อัตรา  คุณวุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ถ้ามีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. อาจารย์ประจำภาควิชา จุลชีววิทยา 2 อัตรา 4. อาจารย์ประจำภาคสรีรวิทยา 2 อัตรา 5. อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081-635-2536,…
− Nov 11,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์  คุณสมบัติที่ต้องการ จบปริญญาตรี และ ปริญญาโทเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้านการบริบาล มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232
− Nov 11,2018 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คุณสมบัติที่ต้องการ จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232
− Nov 07,2018 −

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ด่วน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ในสาขาวิชา ดังนี้ 1. Periodontology 2. Endodontology 3. Diagnostic Sciences (Oral Diagnosis, Oral Medicine, Oro-Facial pain and Occlusion)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 098-254-0316 ต่อ 2031, 3032 (อาจารย์อั๋น) หรือ 081-635-2536 (อาจารย์อ้อย) หรือสามารถส่ง CV มาที่อีเมล [email protected]
− Nov 07,2018 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-827-7252 (อาจารย์กำจัด) หรือสามารถส่ง CV มาที่อีเมล [email protected]