สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− May 16,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 - 800 - 6800 - 5 
− Mar 27,2018 −

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง  ช่างภาพ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 - 146 - 5561  
− Mar 11,2018 −

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์หลายตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ : จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์  จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232 หรือ คณะศาธารณสุขศาสตร์ โทร 02-800-6800-5 ต่อ 2407-8   
− Feb 12,2018 −

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงานประจำ 2 ตำแหน่ง

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงานประจำ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ MCR   ห้องควบคุมการออกอากาศ    1  ตำแหน่ง  คุณสมบัติ - ไม่จำกัดเพศ    - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  -ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ปวส. สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้าน TV. Broadcasting…
− Feb 05,2018 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 4 ตำแหน่ง ด่วนมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา) หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา)   นอกจากนี้ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา อีก 2 ตำแหน่ง ที่จบในสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมโยธา) หรือจบปริญญาเอก…