สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Jul 23,2018 −

รับสมัครอาจารย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สอนด้าน วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30 ตำแหน่ง ด่วนมาก

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาละ 3 ตำแหน่ง ทั้งหมด 10 สาขา 1. ฟิสิกส์ คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (สาขาฟิสิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง)   2. เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์   คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (สาขาเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง)   3. ชีววิทยา   คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (สาขาชีววิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง)   4. พยาธิวิทยา   คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (พยาธิวิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง)…
− Jul 20,2018 −

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลายอัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ทางด้าน ฟิสิกส์ เคมีสำหรับวิทายาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและคัพภวิทยาของมนุษย์ เภสัชวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกัน พยาธิวิทยาทั่วไป คุณสมบัติ เพศชาย หรือเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232  
− May 16,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 - 800 - 6800 - 5 
− Mar 27,2018 −

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง  ช่างภาพ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 - 146 - 5561  
− Jun 18,2018 −

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์หลายตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ : จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์  จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232 หรือ คณะศาธารณสุขศาสตร์ โทร 02-800-6800-5 ต่อ 2407-8