สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Dec 03,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ คุณสมบัติ เพศชาย หรือเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีตำแหน่งวิชาการและประสบการณ์สอน ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232
− Dec 02,2018 −

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ ในสาขาวิชา ดังนี้ 1. Periodontology 2. Endodontology 3. Diagnostic Sciences (Oral Diagnosis, Oral Medicine, Oro-Facial pain and Occlusion) คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีตรีทันตแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโทขั้นต่ำในสาขาวิชาที่กำหนด   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 098-254-0316 ต่อ 2031, 3032 (อาจารย์อั๋น)  หรือสามารถส่ง CV มาที่อีเมล [email protected]  
− Nov 27,2018 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  มีคสามรู้ด้าน Biostatistics เป็นอย่างดี หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 ธันวาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-8006800-5 ต่อ 2031, 2032   098-2540316, 097-0188270, 088-6711623 ส่งเรซูเม่มาที่ [email protected]
− Nov 11,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์  คุณสมบัติที่ต้องการ จบปริญญาตรี และ ปริญญาโทเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้านการบริบาล มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232
− Nov 11,2018 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คุณสมบัติที่ต้องการ จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232