สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Sep 12,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด (หญิง) หลายตำแหน่ง   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232    
− Sep 03,2018 −

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ : จบปริญญาตรี สาขาวิชาโลจิสติกส์  จบปริญญาโท สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232
− Sep 02,2018 −

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน พนักงานทำความสะอาด (หญิง)  พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) พนักงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ชาย) ช่างซ่อมบำรุง (ชาย) **อายุ 25 - 50 ปี **มีเงินเดือนประจำ **มีประกันสังคม   **ติดต่อสอบถาม อ.สมภพ 062 - 4919546      
− Aug 28,2018 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา)     ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164
− Jul 23,2018 −

รับสมัครอาจารย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สอนด้าน วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30 ตำแหน่ง ด่วนมาก

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาละ 3 ตำแหน่ง ทั้งหมด 10 สาขา 1. ฟิสิกส์ คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (สาขาฟิสิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง)   2. เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์   คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (สาขาเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง)   3. ชีววิทยา   คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (สาขาชีววิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง)   4. พยาธิวิทยา   คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (พยาธิวิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง)…