สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

− Sep 03,2018 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ :

  • จบปริญญาตรี สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
  • จบปริญญาโท สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232Back