สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

− Mar 11,2018 −

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์หลายตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ :

จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ 

จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232

หรือ คณะศาธารณสุขศาสตร์ โทร 02-800-6800-5 ต่อ 2407-8 

 Back